Методи для одномірних масивів

Конкатенація списків (додавання списків тобто дописування до одного списку іншого)

Повторення списків (множення списку на число). 

Метод append() додає один елемент до кінця списку.

Приклади роботи методу append():

Приклад 1.

Створення фіксованого списку із nелементів

Приклад 2.

Є список довжиною N елементів створений за допомогою генератора випадкових цілих чисел в діапазоні від 1 до 5. Перенести всі парні числа із даного списку в новий.

Метод extend() приймає один аргумент – список, і додає всі елементи цього списку до початкового.

Метод insert() вставляє один елемент в список. Його перший аргумент – індекс першого аргументу в списку, який буде зсунутий зі своєї позиції. 

Приклад 1.

Приклад 2.

Задача “Мішки”. Є 10 мішків з монетами в кожному мішку по 10 монет. В одному мішку знаходяться фальшиві монети. Справжня монета важить 10 г, а фальшива лише 9 г. Знайти мішок із фальшивими монетами. (Автори розв’язку: Балинський Д., Сторчак М., Микитишин Є. ЗШ №34 м. Вінниця)

Метод len () визначає довжину списка.

Метод count() (підрахуй) повертає кількість входжень певного елемента в список.

Метод index(). За замовчуваням він шукає по всьому списку, хоча можна передати необов’язковий другий елемент – індекс, з якого починати пошук, і навіть необов’язковий третій аргумент – індекс, на якому закінчувати пошук.