Вікна у Python (Приклади програм з Tkinter). Метод .grid()

Програма обрахунку депозиту. Використання модуля tkMessageBox.

Програма, що імітує “Магічний шар”. Використання модулів tkMessageBox,  random, time. Робота зі списками.