Програми з розгалуженням

Задача із https://disted.edu.vn.ua/

Дано число х. Перевірити чи число додатнє, від’ємне чи рівне нулю.

Вхід х=15 х=-36 х=0
Вихід додатнє від’ємне нуль

Дано три числа. Знайти менше із них.


Розв’язок рівняння ax2 + bx + c = 0


Фірмі потрібен робітник віком від 25 до 50 років. Визначити, як співвідноситься вік кандидата за цим критерієм (можливі відповіді «молодший», «підходить», «старий»).

Задача із https://disted.edu.vn.ua/

Іван Петрович у нових штанах сів на щойно пофарбовану табуретку. На його штанах з’явилась квадратна пляма з довжиною сторони а см. Виявилось, що в хімчистку беруть одяг, плями на якому не більші S см2. Визначити, чи вдалось Іванові Петровичу врятувати свої штани?
Контрольні приклади

Вхід a= 20, S= 550 a= 60, S= 360 a= 25, S= 625
Вихід штани врятовані штани пропали штани врятовані
Задача із https://disted.edu.vn.ua/

На одному маленькому квадратному безлюдному острові зі стороною а м перебували к Робінзонів. Чи не порушені їх права на житло, якщо на кожного Робінзона повинно припадати S м2 площі острова. Скільком новим Робінзонам ще вистачить місця на острові, якщо поблизу трапиться ще одна аварія?

Задача із https://disted.edu.vn.ua/

Для даного дійсного x знайти значення функції f, що приймає дійсні значення:

f(x)=2sin(x), якщо x>0

         6-x, якщо x<=0

Для даного цілого знайти значення функції f, що приймає цілі значення:

f(x)=2x, якщо x<-2 або x>2

         -3x, в усіх інших випадках