Вікна у Python (Приклади програм з Tkinter). Метод .pack()

Застереження !!!

Всі прикладі створені за допомогою Wing IDE 101 5.1. При використанні стандартного IDLE (Python GUI) на початку програми потрібно прописати рядок: # -*- coding: utf-8 -*-

Простий калькулятор. Використання модуля math.

Програма, що за двома відомими сторонами та кутом між ними знаходить довжину третьої сторони і його площу. Використання модуля math, робота із полями вводу даних

Програма перетворення градусів Цельсія та Фаренгейта в Кельвіни. Використання модуля tkMessageBox (діалогове вікно), робота з Radiobutton

Знаходження суми елементів, максимального та мінімального елементів одномірного масиву (списка). Використання модуля random.

Генератор паролів. Використання модулів random, string.

Малювання будинка. Використання методу Canvas()

Малювання Черепашкою. Використання модуля turtle.