Функції у Python

Функція це блок організованого коду багаторазового використання, який використовується для виконання конкретного завдання. Функції забезпечують кращу модульність програми та значно підвищують рівень повторного використання коду.

Вигляд функції

def  назва_функції (параметри) :
       список команд
       return (результат)

або

def my_function(argument):
      print argument

Приклад 1.

Знайти найбільше з двох чисел

Приклад 2.

Вивести на екран n перших чисел ряду Фібоначчі

Функція, що підраховує кількість заданого символа у рядку.

Задана дійсна змінна x. Знайти sin x, cos x, ex, |x|.