Лінійні програми (частина 1)

Задача Farengejt
Дано температуру в градусах Фаренгейта. Знайти температуру в градусах Цельсія.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне ціле число.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне ціле число – температуру в градусах Цельсія.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 21
Вихід: -6.6

Вхід: 100
Вихід: 40.8


Задача Cube
Дано довжину ребра куба. Знайти його об’єм та площу всієї поверхні.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне ціле число.

Вихідні дані
Ви виводите на екран два цілих числа – об’єм та площу поверхні куба.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 4
Вихід: 64 96


Задача GIRLS
Якщо на одну шальку терезів посадити Даринку, яка важить n кг, і Тетянку, яка важить на 5 кг більше, а на іншу насипати m кг цукерок, то скільки кілограм цукерок доведеться з’їсти дівчаткам, щоб шальки терезів врівноважились?

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури два цілих числа n і m.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне шукане число.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 40 89
Вихід: 4


Задача Point1
Обрахуйте, яку найбільшу кількість точок з цілочисельними координатами на листку в клітинку можливо накрити квадратом зі стороною N клітинок, при умові, що сторони квадрата паралельні сторонам клітинок.
Технічні умови. Програма Point1 читає з пристрою стандартного введення ціле число N (1 <= N <= 105). Програма виводить на пристрій стандартного виведення відповідь на задачу.
Приклади

Введення Виведення
1

2

4

9


Задача Stamps
Двоє друзів колекціонують наліпки. Олег полюбляє наліпки з зображенням птахів, а Роман полюбляє з зображенням тварин. У Олега є непотрібні йому наліпки з тваринами, а у Романа є непотрібні йому наліпки з птахами. Вони обмінюють всі свої непотрібні наліпки на всі непотрібні наліпки товариша.
Технічні умови. Програма Stamps читає з пристрою стандартного введення 2 числа N, K (1 <= N, K <= 109) кількість непотрібних наліпок відповідно Олега і Романа. Програма виводить на пристрій стандартного виведення одне число – кількість наліпок, які отримав Олег під час обміну.
Приклади

Введення Виведення
1 2

2 3

2

3

Задачі взято із сайту http://www.olymp.vinnica.ua (http://netoi.org.ua/)