Малювання у Python

Команди для Черепашки у Python
from turtle import * виклик модуля Черепашка
shape () вигляд черепашки (може приймати значення: turtle, arrow,  circle, square, triangle, classic)
color () задати колір лінії
width () задати товщину лінії в пікселях
forward (d) проповзти вперед на d пікселів
backward (d) проповзти назад на d пікселів
right (a) повернутись на ліво на a градусів
left (a) повернутись направо на a градусів
goto (x, y) перемістити черепашку в точку з координатами (x,y)
up () підняти черепашку
down () опустити черепашку
setx (x) встановити  x координату черепашки
sety (y) встановити  y координату черепашки
home () вернути черепашку додому – в  точку, з координатами (0,0)
speed (speed) встановити швидкість черепашки. speed має бути від 1 (повільно) до 10 (швидко), або 0 (миттєво)
circle (r) намалювати коло радіусом  |r|, центр якого знаходиться зліва від черепашки, якщо r>0 і справа, якщо r<1
dot (size, color) намалювати точку діаметром size кольором color. Параметр color необов'язковий
fillcolor (colorstring) встановити колір заповнення
begin_fill () почати слідкувати за черепашкою для заповнення області
end_fill () заповнити кольором fillcolor область, пройдену черепашкою починаючи з begin_fill()
undo () відмінити попередню дію черепашки;
write (text) вивести текст text
hideturtle () сховати черепашку
showturtle () показати черепашку
  >>> Більше команд для черепашки

  Кольори для черепашки
blue  
green  
red  
cyan  
magenta  
pink  
yellow  
black  
white  

Приклади програм для малювання

Цікаві малюнки

Вигляд черепашки


Малювання квадрата


Малювання  трикутника


Малювання кола


Малювання багатокутника кутника


СОБОР

Матеріал із  http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/9047