Форми

Додавання форм до сторінки здійснюється із використанням тега <form>

Приклад:

<form name=”my_form” action=”URL”>   </form>

name=”…” – ім’я форми, використовується коли є декілька форм

action=”…” – визначає URL-адресу обробника форми

method=”…” – визначає мотод відправки інформації

target=”…” – вказує ім’я вікна в якому будуть відображатись результати обробки відправленої форми

Додавання об’єктів форми здійснюється за допомогою тега <input> із використанням атрибута  type=”…”.

<input type=“button|checkbox|file|hidden|image|password|radio|reset|submit|text”>

Значення атрибута type=”…”:

button – кнопка;

checkbox – прапорець;

file – поле для вводу імені файла, що пресилається на сервер;

hidden – приховане поле;

image – поле для зображення, при натисканні на зображення дані відправляються на сервер;

radio – перемикачі;

reset – кнопка очищення, дані форми повертаються в початкове значення;

submit – кнопка;

text – текстове поле;

password – текстове поле для вводу пароля;