Створення двомірних масивів

Часто в задачах доводиться зберігати прямокутні таблиці з даними. Такі таблиці називаються матрицями або двовимірними масивами. У мові програмування Python таблицю можна представити у вигляді списку рядків, кожен елемент якого є в свою чергу списком, наприклад, чисел. Наприклад, створити числову таблицю з двох рядків і трьох стовпців можна так:

 A = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6] ]

Тут першим рядком списку A[0] є список із чисел [1, 2, 3]. Тобто A[0][0] == 1, A[0][1] == 2, A[0][2] == 3, A[1][0] == 4, A[1][1] == 5, A[1][2] == 6.

Введення-виведенн масиву

Масив із фіксованих чисел (виведення у рядок):

Результат:

[[1, 2, 3, 4], [5, 6], [7, 8, 9]]

Масив із фіксованих чисел (виведення у вигляді таблиці):

Результат:

[1, 2, 3, 4]
[5, 6]
[7, 8, 9]

Масив розмірністю 3х4 із нулів:

Масив розмірністю 5х5 із випадкових чисел від 0 до 100 створений за допомогою генератора:
Масив розмірністю nхm із випадкових чисел від 0 до 100 створений за допомогою генератора:
Масив розмірністю 5х5 чисел, що вираховуються по формулі A[i][j] = i * j: