Робота з елементами одномірного масиву

Алгоритм роботи з масивом

  1. Створити масив
  2. Вивести масив для контролю
  3. Опрацювати масив
  4. Вивести результат роботи над масивом 

Знаходження суми елементів, максимального та мінімального елементів одномірного масива (списка). 

Дано масив розмірністю n-елементів, що складається із цілих чисел в діапазоні від -100 до 100. Знайти суму додатніх елементів.

Дано масив розмірністю n-елементів, що складається із цілих чисел в діапазоні від -100 до 100. Знайти суму від’ємних елементів.

Дано масив розмірністю n-елементів,  що складається із цілих чисел в діапазоні від 0 до 100. Знайти суму парних  елементів.

Дано два масиви довжиною n та m  цілих чисел в діапазоні від 0 до 10. Створити третій масив, що складається із максимальних та мінімальних елементів двох попередніх масивів відсортованих за зростанням.

Дано два масиви довжиною n та m  цілих чисел в діапазоні від 0 до 100. Створити третій масив, що складатиметься із парних елементів двох попередніх масивів відсортованих за зростанням.

Варіант 1 (використання методу remove() )

Варіант 2 (використання методу append() )