Створення таблиць

Для опису таблиць використовуються теги  <TABLE>…</TABLE>.  Таблиця задається двома контейнерами тегів <TR>…</TR> – рядок таблиці і <TD>…</TD> – комірка таблиці.

Атрибути тегів таблиці:

border=”…” – після тега <TABLE> рисує рамку навколо таблиці і кожної комірки, ширина рамки задається в пікселях

bordercolor “…” –  визначає колір рамки таблиці

cellspacing “…” – задає відстань між границями елементів таблиці

cellpadding “…” – визначає, на яку відстань вміст комірки відступатиме від границі комірки 

width=”…”  – ширина таблиці, задається в пікселях або відсотках

height=”…” – висота таблиці, задається в пікселях або відсотках

align=”…” – горизонтальне вирівнювання (left – притиснути вліво, right – притиснути вправо, center – розмістити по центру)

valign=”…” – вертикальне вирівнювання (top – притиснути вверх, bottom – притиснути вниз, middle – розмістити по центру)

colspan=”…” –  об’єднання комірок в рядкові

rowspan=”…” – об’єднання комірок в стовці