Cтворення списків

Для створення списків використовуються теги <UL> – маркований список i <OL> – нуиерований список, а тегом <LI> позначаються елементи списку. Для списку визначень використовують теги <DL> – початок списку, <DT> – термін i <DD> – визначення терміну.

Для ненумерованого списку можна задавати тип маркера використовуючи атрибут type=”…”. Для цього атрибута існують такі значення: disc, circlesquare.

Для нумерованого списку можна задавати тип номеру використовуючи атрибут type=”…”. Для цього атрибута існують такі значення: 1, a, A, i, I.

Для нумерованого списку можна задавати  початок номерації використовуючи атрибут start=”…”

Звичайний список

Список визначень