Форматування web-сторінок (текст)

Виділення тексту

Для виділення використовуються теги: <B>…</B> (<strong>…</strong>) – напівжирний шрифт, <I>…</I> (<em>…</em>)- похилений шрифт (курсив), <U>…</U> – підкреслений текст, <TT>…</TT> – шрифт фіксованої ширини (телетайпний шрифт), <STRIKE>…</STRIKE> – перекреслює текст лінією.


Розмір тексту

За змовчуванням розмір шрифту рівний 3. Для зміни розміру тексту використовують тег <FONT> з атрибутом size=”…”. Розмір шрифту задається цифрами від 1 до 7.


Колір тексту

Для задання кольору використовується атрибут color. Вибирати колір можна декількома способами: заданням імені кольору, номеру кольору по схемі RGB, імені кольору по схемі HEX.

Web-кольори можна переглянути за посиланням http://uk.wikipedia.org/wiki/Кольори_HTML


Індекси

В HTML-документах дозволяється використання також в тексті верхніх та нижніх індексів за допомогою контейнерів <SUP>…</SUP> та <SUB>…</SUB>. Результатом форматування буде зменшений та зсунутий вверх або вниз текст.


Спеціальні символи

Для вставляння спеціальних символів використовується символ &(амперсант) і код із таблиці UNICODE. Коди  можна задавати як назвами так і цифрами. Для грецьких та математичних символів використовується цифровий код.

                Таблиця деяких основних символів

Символ Код Код Символ Код Код
© &copy &#169 Ґ &yen &#165
® &reg &#174 § &sect &#167
< &lt   ± &plusmn &#177
> &gt   І &sup2 &#178
& &amp   і &sup3 &#179
  &#8212 &sup1 &#185
µ &micro &#181 Ѕ &frac12 &#189
ў &cent &#162 ј &frac14 &#188
Ј &pound &#163 ѕ &frac34 &#190
« &laquo &#171 » &raquo &#187