Форматування web-сторінок (абзаци, заголовки)

Коментарі

Коментарі призначені для супроводження вихідного коду програми. Коментарі не повинні відображатись в тексті сторінки тому для них існує спеціальний тег <!–Це коментар–>.


Абзаци

Один із  основних елементів документа є абзац. Абзац позначається парним тегом <p>…</p>


Вирівнювання тексту (атрибути абзаців)

Для вирівнювання тексту використовується атрибут align

Вирівнювання по лівому краю: align=“left”

Вирівнювання по правому краю: align=”right”

Вирівнювання по центру: align=”center”  

Вирівнювання по ширині: align=”justify”


Використання контейнера <div>

Тег  <div> – це блочний елемент. Всередині нього можуть знаходитись інші елементи. Досить часто його називають контейнером. Використовують разом із CSS. Без використання CSS тег <div> мало функціональний. 


Заголовки

Для заголовків і снує тег <h>…</h>. Номер заголовку визначає його розмір – від 1 до 6.