Основи HTML

Мова розмітки тексту HTML дозволяє формувати різну гіпертекстову інформацію на основі структурованих документів, а браузер визначає сформовані посилання і, через протокол передачі гіпертексту HTTP, відкриває доступ до документа іншим користувачам Internet.
Для створення Web-сторінки потрібний текстовий редактор.
Самим простим редактором в якому можна створити Web-сторінку є Блокнот, який вбудований у операційну систему Windows. Зручнішим є редактор NotePad++.
Розміщення тесту на сторінці здійснюється за допомогою команд які називаються теги. Теги знаходяться в дужках <>. Теги бувають парними та непарними:<p></p>-парний тег, <h>-непарний тег, між тегами знаходяться інші теги та текст сторінки.
Для створення простого HTML-документу потрібно запустити текстовий редактор та ввести теги разом із текстом.

<html>– даний тег використовується для відкриття HTML-документа та закінчується тегом </html>
<head>
– даний тег визначає заголовок документа. Обов’язково закінчується тегом </head>;
<title></title>
– дані теги вказують на заголовок документа;
<body парметри>…</body> 
– між цими тегами міститься текст сторінки. Для тега можна задати такі основні параметри, які вводяться через пробіл;
bgcolor=”…”
– задає колір фону сторінки;
background=”…”
– задає розміщення графічного файлу (.gif, .jpg), який використовується в якості фону;
text=”…”
– задає колір тексту.
Після того як введено теги із текстом сторінки файл потрібно зберегти із розширенням .htm або .html